Lift Time Pakad Jodi

Agar Ye jodi aaye Pakad Jodi
25-52 15-51
06-60 29-92
26 23-62-70-25-20-57-93-97
16-61 34-38-06
29-92 93-97
26 ki family aane pe 25 ki family pakad lo
46-64 49-44-99-69-41-19
49-94 49-44-99-69-41-19
14 ki family aane pe 14 ki family pakad lo
30 ki family aane pe 31 ki family pakad lo
67-76 97-79
66 26-62
10 ki family aane pe 10 ki family pakad lo
30 41-44-45-24
50-05 97-93
68-86 79-97
63 70-89
06 46-64
64 08-80
59-95 56-65
54 06-60
40 ki family pe 40 ki family pakad lo
09-90 01-06-04
77 70-72-71-39-73-75